Casa de Cultura a Studentilor “Grigore Preoteasa”

Casa de cultura a studentilor Grigore Preoteasa cartier cotroceni, Bucuresti foto perioada interbelica poze vechi

Construită din iniţiativa domnului Stelian Popescu – preşedintele societăţii anonime „Universul” de antrepriza ing. Emil Prager sub controlul prof. arh. Petre Antonescu, clădirea a fost inaugurată pe 18 noiembrie 1937. Generaţiilor trecutelor decenii le este cunoscută sub denumirea de Casa de Cultură a Studenţilor București “Grigore Preoteasa” nume ce l-a purtat din 1957 până in 1982.

18 noiembrie 1937

Se inaugurează Casa de Cultură a Studenților din București cu sediul in Calea Plevnei „In ziua de 18 Noembrie 1937 s’a autentificat la sectia de notariat a tribunalului Ilfov actul prin care d. Stelian Popescu reprezentând societatea anonimă „Universul” donează.. imobilul ce va purta totdeauna denumirea de “Casa studenţească”…Suma adunată de societatea „Universul” prin subscripţie publică, a fost completată de contribuţia ziarului “Universul”, dobânzi la capitalul subscris şi contributiile ministerelor finanţelor si educatiei naţionale si primăria Bucuresti totalizând o investiţie de 22.677.943 lei…Pe calea binelui obştesc, “Universul” are satisfacţia de a fi realizat o operă trainică. Cei care au contribuit cu atâta tragere de inimă la această înfăptuire pot avea mulţumirea sufletească de a fi oferit studenţilor români o casă vrednică de ei.” (almanahul “Universul” nov. 1937) In perioada celui de al doilea razboi mondial și până în anul 1956 are destinații diverse.

1956

Prin hotărâre a Consiliului de Miniștri devine “Casa de Cultură Studențească din Centrul Universitar București” tutelată de Ministerul Invățământului și Culturii. Primul director: Paul Popescu Neveanu, prof. univ. dr., șeful catedrei de psihologie de la Universitatea București.

Activitatea Casei de Cultură a Studenților din București era coordonată și gestionată prin Consiliului Uniunii Asociației Studenților din România din Centrul Universitar București. CUASR-CUB era forma de organizare a Uniunii Asociației Studenților din România (UASR) la nivelul centrului universitar București.

1957

Se înființează STUD FILM – primul cineclub studențesc din România condus de Emilian Urse.

1963

Se înființează Ansamblul Folcloric Studențesc “DOINA ” maestru coregraf: Ioan Baciu, maeștri orchestră: Constantin Arvinte, Horia Crișan și Gheorghe Popa. Activitatea maestrului coregraf Ioan Baciu a fost continuată de maestrul coregraf Ioan Gubernicu.

Se inaugurează Student Club la etajul II al clădirii, amenajare și interioare pictor Vasile Craioveanu -spațiu ce va deveni locul multor întâlniri, spectacole, mese rotunde, un punct de referință pentru mișcarea culturală de avangardă.

1964

Se înființează primul club de jazz din țară condus de Cornel Chiriac, cel mai iubit și cunoscut comentator radiofonic de muzică. Pionieratul a fost foarte bine definit marcând evoluția ulterioară a jazz-ului românesc.

1967

Inițiativa studenților de la IATC Magda Bordeianu și Grigore Popa transformă mansarda Casei de Cultură a Studenților în spațiul Teatrului Studențesc PODUL –primul teatru din țară care a folosit spațiul de joc en – rond (în mijlocul publicului). Pictorul Ione Muntean amenajează interioarele din spațiul “Podului”, desene acoperite de zugraveală în anul 1974. Regizorul și mentorul trupei este, din anul 1970 și până la plecarea din aceasta lume, în anul 2013, regizorul Cătălin Naum, cel care a îndrumat spre profesionism mai mulți tineri pasionați de teatru, care au devenit, astfel, actori de renume.

1972

Uniunea Asociației Studenților din România devine Uniunea Asociației Studenților Comuniști din România (membră a Uniunii Tineretului Comunist din România).

1972

Directorul instituției este numit Laurențiu Toma, om de care se va lega cea mai productivă perioadă culturală din istoria acestui spațiu timp de peste trei decenii.

1972

Se înființează corul de camera PRELUDIU condus de Voicu Enăchescu

1975

Se înființează grupul coral SONG condus de Ioan Luchian Mihalea.

1975-1989

Numărul grupurilor din formațiilor din Casa de Cultură a Studenților din București crește progresiv, obținând la fazele pe țară ale “Cântării României” titlul de laureat. Existau în acei ani: Cercul de dezbateri “PROBLEME DE ISTORIA ȘI FILOZOFIA RELIGIILOR”, Cercul de dezbateri etice contemporane “ETHOS”, Cercul de speologie “EMIL RACOVIȚĂ”, Cineclubul STUD FILM, Cenaclul SF “SOLARIS”, Coruri de camera, Filarmonica pentru studenți, Ansamblu de Estradă, Dans modern, Muzică ușoară formatii ca: MONDIAL, VENUS (trupă exclusiv feminină), CAPITOL, ROȘU ȘI NEGRU, HOLOGRAF, Brigăzi artistice, Grupul Coral SONG, Ansamblul folcloric DOINA Teatrul Studențesc PODUL, Teatrul ALMA, Teatrul ROTUND, Teatrul COTIDIAN, Cercuri practice de fotografie, ceramică, pictură și sculptură, stenografie, radioamatorism, cursuri de muzică clasică, dans, croitorie, cenaclu de creație literară, cursuri de cultură cinematografică (conduse de D.I. Suchianu).

1988

Se înființează Compania de Arta STUDIO 24 condusă de Mihai Serghei Todor

1990

Prin hotărâre de guvern Casa de Cultură a Studenților din București rămâne în subordinea Ministerului Educației și Cercetării. Spațiile în care avea sediu Uniunea Asociației Studenților Comuniști din România revin în administrarea CCS București.

 

Autorul fotografiei: Necunoscut pina la momentul publicarii pe site
Sursa fotografiei: Colectia Profesor Sorin Margarit

About Author

Domnul_Ro[Bot]

Webmaster , seo head, automation coder, pasionat de istorie , "filoSof", devorator de Tiramitsu , pet lover :)

Back to Top
Show Buttons
Hide Buttons